ทีมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พบผู้บริหารคณะฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

โพสเมื่อ : 7/01/20 - 18:17  เปิดอ่าน 328 อ่านแล้ว
นายสมเจตน์ แก้ววงษ์

...

      

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามอบกระเช้าของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมทั้งรองคณบดีและผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของที่ระลึกเพื่อสุขภาพ


...

      

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ได้กล่าวคำอวยพรให้คณะศึกษาศาสตร์ เจริญรุ่งเรือง เป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การวิจัยและด้านอื่นๆ ตลอดไป พร้อมกันนี้ คณบดีคณะฯได้กล่าวอวยพรให้สำนักบริหารเจริญรุ่งเรือง รุดหน้าด้านการพร้อมรับนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และความร่วมมืออันดีด้านการศึกษา หลักสูตรและการวิจัย ต่อไป


...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด