ค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20

โพสเมื่อ : 17/12/19 - 17:46  เปิดอ่าน 240 อ่านแล้ว
นายสมเจตน์ แก้ววงษ์

...

      

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เป็นประธานและร่วมเปิดโครงการ “ค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ต.ท่าลี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี


...

      

รองคณบดีฯ ได้กล่าวเปิดโครงการตอนหนึ่งว่า “กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายตุลาวิชาการ ครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการดำเนินโครงการที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ โครงการนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกประสบการณ์ก่อนการออกฝึกปฏิบัติจริง”

โครงการดังกล่าว เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและต่อการเรียนของตนเอง ต่อไป


...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด