นักเรียน สาธิตฝ่ายนานาชาติ ณ อาคาร Net Zero Energy Building

โพสเมื่อ : 18/11/19 - 16:00  เปิดอ่าน 195 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ซึ่งได้จัดโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นวิทยากร ให้ข้อมูล และพาเยี่ยมชมระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ พร้อมอธิบายระบบการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับธรรมชาติให้มากที่สุด และถ่ายภาพร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้น

ภาพ/ข่าว ศักดิ์สิทธิ์ กลางบุราณ


        

 

 

    ดูทั้งหมด