“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์

โพสเมื่อ : 18/11/19 - 10:20  เปิดอ่าน 632 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ประทศไทยมีสถาบันอุดมศึษาเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับโลกด้าน  Education จากการจัดอันดับของ Times Higher Educationปีล่าสุด


...

      

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 Times Higher Education หรือเรามักจะเรียกสั้น ๆ กันว่า THE ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา หรือ Education ประจำปี 2020 (World University Rankings 2020 by subject: education) โดยประเทศไทยมีเพียง 3 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ติดอันดับ ได้แก่

     .

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยติดอันดับ 126–150 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับลดลงจากปีที่แล้วที่ทำไว้ที่อันดับ 101–125 ของโลก

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยติดอันดับ 151–175 ของโลก นับว่าเป็นอันดับที่ดีกว่าปีที่แล้วที่ทำไว้ที่ 251–300 ของโลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยติดอันดับ 401+ ของโลก อันดับเท่าเดิมกับปีที่แล้ว

     .

โดยมหาวิทยาลัยที่ครองอันดับ 1-5 ของโลก ได้แก่ Stanford University, Harvard University, University of California – Berkeley, University of Hong Kong, University of Oxford ตามลำดับ
     .

สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับ ดูได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/subject-ranking-2020-education-methodology
ตรวจสอบผลการจัดอันดับทั้งหมดได้ที่ https://www.timeshighereducation.com


...

        

 

 

    ดูทั้งหมด