ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์

โพสเมื่อ : 10/10/19 - 11:24  เปิดอ่าน 568 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Amelia T. Buan คณบดีจาก The College of Education และนักศึกษา จาก MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2019 ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 - 27 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับได้ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในด้านการทำวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ


...
...
...

 

 

    ดูทั้งหมด