คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี

โพสเมื่อ : 14/09/19 - 16:37  เปิดอ่าน 246 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


...

      

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร โดยประธานสงฆ์ พระครูปริยัติเจติยานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 51 รูป จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง รับบิณฑบาต จากนั้นในช่วงสาย ผู้บริหารคณะฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธโรงจนปัญญา ศาลปู่ขาว ศาลหญ้าแดง และ สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้น  จากการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2524 มีมติให้ถือว่า วันที่ 13 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ Dr.Jean Barry เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และ ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นคณบดีท่านแรกของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล ผลิตครูปริญญาและอนุปริญญาสาขาวิชาต่างๆ ที่จะสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยร่วมมือกับกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ตำรา และเอกสารการศึกษา ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งทดลองและวิจัยวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด