ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”

โพสเมื่อ : 26/08/19 - 16:30  เปิดอ่าน 852 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


...

      

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งจันทักษะทางภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแสดงละคร “The Destiny of Love : พระสุธน-มโนราห์ 2019”  ซึ่งเป็นนำเอาวรรณดีไทยนำประยุกต์เป็นละครร่วมสมัย และการเสวานา ในหัวข้อ “สืปศิลป์สานภาษา วัฒนาสู่สากล” ผู้ร่วมเสวนา คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ ศิลปินผู้มีผลงานที่นำเอาวัฒนธรรมไทยเข้าไปอยู่ใน ทั้งบทเพลง หรือการแสดงแบบร่วมสมัย ร่วมให้ข้อคิดต่างๆ ในความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่สามารถนำไปประยุกต์รวมกับความเป็นสากล และนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยและลานกิจกรรมการเรียน

“วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สืปศิลป์สานภาษา วัฒนาสู่สากล” โดยผู้เข้าร่วมเป็นคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานตอนบน ร่วมถึงผู้สนใจ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้ความสำคัญความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ได้ในโลกยุคสมัยที่เปลี่ยนไป


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด