รองพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ร่วมแนะนำหลักและวิธีการออกกำลังกาย

โพสเมื่อ : 19/08/19 - 15:59  เปิดอ่าน 350 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

ได้รับเชิญจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย และ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์และแนะนำ “หลักและวิธีการออกกำลังกาย” เพื่อเผยแพร่

ให้ความรู้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ทางช่องทาง KKU Channel


...

 

 

    ดูทั้งหมด