ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4

โพสเมื่อ : 19/08/19 - 15:17  เปิดอ่าน 396 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสัการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากส่วนราชการ คณะหน่วยงาน ตลอดจนองค์กร สถาบันต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


...

      

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  เมื่อทรงพระชันษา21 พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงใช้เวลาในขณะที่ครองสมณเพศ เพื่อการศึกษาวิชาการต่าง ๆ เช่น ภาษาบาลี ภาษากรีก-ลาติน และภาษาอังกฤษ ทรงสน พระราชหฤทัยในวิชาภูมิศาสตร์   ตลอดจนวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง คือวิชาดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง วิชาโลหะวิทยาและอุตุนิยมวิทยา พระองค์ทรงประยุกต์ความรู้ในทางคณิตศาสตร์  สามารถทำนายปรากฏการณ์ การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเป็นเวลาล่วงหน้าถึง   2 ปี ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.2409 พระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์ว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในปีมะโรง พ.ศ.2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง และจะเห็นได้ชัดเจนที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี และได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงตามที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการ พระบรมเดชานุภาพที่แสดงในครั้งนั้น   เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวสยามและเป็นที่ยกย่องในพระปรีชาญาณทั่วไปในสากลประเทศ  เป็นการเชิดชูศักดิ์ศรี แห่งความเป็นอริยะของชาวไทย ส่งผลให้ประเทศชาติคงความเป็นเอกราช ตราบจนทุกวันนี้


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด