อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562

โพสเมื่อ : 16/08/19 - 15:55  เปิดอ่าน 559 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562 “อาจาริยวันทาบูชาครู” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


...

      

โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมในพิธี โดยกิจกรรมเริ่มโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำสรรเสริญบูชาครู การแสดงรำอวยพร ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขานำพานไหว้ครูขึ้นมอบแก่คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ และประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี โดยมีผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาได้แก่ 

  1. ทุน กองทุน รศ.ระจิ ตรี พุทธรัตน์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
  2. ทุน เกียรติ และ ทุนสำรวย แจ้งสกุล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

  3. ทุน ศิษย์เก่าศิลปศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  4. ทุน สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มอบจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

  5. ทุน สนับสนุนจากการทำกิจกรรมหนังสิ้น 10,000 บาท

นอกจากพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแล้ว ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดในแต่ละชั้นปี ร่วมถึงนักศึกษาที่ทำคุณประโยนช์และสร้างชื่อเสียงแก่คณะศึกษาศาสตร์ และยังมีการจัดประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์และประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม และประกวด กลอนสดุดีพระคุณครู และในช่วงท้ายของพิธีประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรนักศึกษา เป็นอันเสร็จพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด