ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสเมื่อ : 15/08/19 - 10:07  เปิดอ่าน 141 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประชุมจัดตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมในครั้งแรกในการจัดตั้ง “สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อให้การบริหารงานและประสานงานกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ให้เข้าถึงทุกระดับ


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด