อาจารย์สาขาคณิตศาสตรศึกษาร่วมสอนและวิจัย ณ ประเทศฟิลิปินส์

โพสเมื่อ : 14/08/19 - 16:48  เปิดอ่าน 692 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร กรรมการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ไปสอนและวิจัย ณ Mindanao State University-Iligan Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 1-29 สิงหาคม 2562 โดยวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร ได้เดินทางเข้าพบ Assoc. Prof. Dr.Amelia T. Buan คณบดีและคณะผู้บริหารของ Department of Science and Mathematics Education of the College of Education (CED) พร้อมกันนี้ รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร ได้เข้าเยี่ยมชมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของ Ubaldo Layo Elementary School


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด