ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562

โพสเมื่อ : 9/08/19 - 16:05  เปิดอ่าน 270 อ่านแล้ว
นายสมเจตน์ แก้ววงษ์

...

      

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2562”พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษา โดยมี อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงาน


...

      

กิจกรรม “ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2562”มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กพิเศษในกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน และเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะและรักการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมสร้างสมาธิด้วยบทเพลง กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมม่านสายรุ้ง เพ้นท์หมวก เพ้นท์เสื้อ เป็นต้น


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด