คณาจารย์ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร

โพสเมื่อ : 31/07/19 - 15:24  เปิดอ่าน 1231 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมพูดคุยหารือ กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วม “โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้มีอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารยฺ์ประภาพร อุดมเสียง และ อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต โดยชื่อหลักสูตรที่นำไปสอน คือ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในราชอาณาจักรกรุงลอนดอน โดยใช้ ใช้ตำรานวัตกรรมสาธิตประถม วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย ร่วมบูรณาการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย


...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด