คณาจารย์บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 63

โพสเมื่อ : 25/07/19 - 17:18  เปิดอ่าน 400 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 5 ฝ่าย (อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ และนานาชาติ) กว่า 400 คน ร่วมผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนฯ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่การเป็นต้นแบบของประเทศที่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่โลกยุคใหม่


...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด