พลศึกษาจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาระดับอาชีพเทนนิสและคอร์ฟบอล

โพสเมื่อ : 23/07/19 - 11:26  เปิดอ่าน 756 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

 เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสและกีฬาคอร์ฟบอล” ณ คณะศึกษาศาสตร์ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง วิทยากรโดย อาจารย์ธนชาต ธรรมโชติ กรรมการผู้ตัดสินเทนนิสนานาชาติ จากสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจัน นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะวิทยากร ซึ่งกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถของผู้ตัดสินกีฬาระดับอาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษารวมถึงอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาและมัยธมศึกษาจากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด