คณะศึกษาศาสตร์จัดอบรมครูพลศึกษาและโค้ชฟุตบอลนักเรียน

โพสเมื่อ : 22/07/19 - 14:47  เปิดอ่าน 164 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้รับเชิญพร้อมนำทีมคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาและโค้ชฟุตบอลนักเรียน” วิทยากรประกอบด้วย ผศ.ประกอบ กระแสโสม อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลขอนแก่นมอดินแดง (กระรอกสายฟ้า) หัวข้อ”การออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาฟุตบอล”ดร.โรจพล บูรณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา หัวข้อ”นักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน ปัจจัยสู่ความสำเร็จสมรรถภาพทางกายและการเจริญเติบโต” และ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร อาจารย์สาขาพลศึกษาและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ หัวข้อ “การนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา:จิตวิทยาการกีฬาในเด็กและเยาวชน” โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูพลศึกษาจาก 5 อำเภอ จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด