อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดอบรมเสริมสร้าง Mindset ให้แก่นักศึกษาครู มรภ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : 11/07/19 - 15:32  เปิดอ่าน 223 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเสริมสร้าง mindset เพื่องานการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิทัล (Digital science learning)” แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาชุดความคิดในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาอีกทั้งยังได้เครื่องมือที่จะนำไปช่วยในการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในยุคดิจิทัลที่มีระบบสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียน


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด