ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม big cleaning day

โพสเมื่อ : 10/07/19 - 09:26  เปิดอ่าน 91 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บุคคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม big cleaning day และ กิจกรรม Green ED โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สิทธิพล อาจอินทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและ นายทองสุข ศีรี ผู้อำนวยการหองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงอาหารและหลังจากนั้นบุคลากรทุกคนทำความสะอาดและจัดพื้นที่ทำงานส่วนตัวสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสำนักงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงานและเกิดความสะอาดเรียบร้อย


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด