ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสเมื่อ : 8/07/19 - 12:54  เปิดอ่าน 89 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ และคณาจารย์สาขาการสอนภาษาจีนฯร่วมต้อนรับ Miss Yu Meiying และ Mr. Zhuo Zhengming ผู้แทนจาก Beijing Language and Culture University (BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสแสดงความยินดีแก่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เข้ารับตำแหน่งคณบดี ในการนี้ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และผู้แทนจาก BLCU พูดคุยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหลักสูตรรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาทางด้านการสอนภาษาจีนฯ


...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด