ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุณ ซามาตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โพสเมื่อ : 5/07/19 - 16:41  เปิดอ่าน 159 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุณ ซามาตย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์" ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562


        

 

 

    ดูทั้งหมด