ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ

โพสเมื่อ : 4/07/19 - 15:45  เปิดอ่าน 255 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาสาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ


...

      

ในการนี้ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ และรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้นำเสนอนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติโดยมุ่งเน้นเพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบ IB รวมไปถึงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการดำเนินชีวิตในยุคสังคม disruptive และบริบทสิ่งแวดล้อม แบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดพื้นให้ผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อน้องๆ นักเรียนต่อไป


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด