ติดต่อคณะ
 

ดู Faculty of Education ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์   043-202406 , 043-343452-3  โทรสาร.  043-343454

มือถือ   095-6457347

 

*******************************************
 
 
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู
 
โทรศัพท์   043-343452-3  ต่อ.  307
 
 
*******************************************
 
งานบริการศึกษา
 
มือถือ   091-8617256
 
                                                  ระดับ ป. ตรี               โทรศัพท์   043-343452-3  ต่อ.  315
 
                                                  ระดับบัณฑิตศึกษา     โทรศัพท์   043-343452-3  ต่อ.  316