Untitled Document

เลขที่ UPLOAD KSP เพื่่อขอใบประกอบวิชาชีพ
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 23 พฤษภาคม 2561 30/01/19 - 16:36 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 พฤศจิกายน 2561 30/01/19 - 16:12 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
3 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 19 กันยายน 2561 สภาอนุมัติ 2 ตุลาคม 2561 (เสกสรร) 2/11/18 - 16:55 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
4 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 19 กันยายน 2561 สภาอนุมัติ 2 ตุลาคม 2561 22/10/18 - 15:08 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
5 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 สิงหาคม 2561 สภาอนุมัติ 5 กันยายน 2561 19/09/18 - 16:38 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
6 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 3 สิงหาคม 2561 สภาอนุมัติ 21 สิงหาคม 2561 19/09/18 - 16:36 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
7 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 22 มิถุนายน 2561 สภาอนุมัติ 2 กรกฎาคม 2561 19/07/18 - 09:08 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
8 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 23 พฤษภาคม 2561 สภาอนุมัติ 6 มิถุนายน 2561 4/07/18 - 10:18 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
9 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 25 เมษายน 2561 สภาอนุมัติ 9 พฤษภาคม 2561 28/05/18 - 11:02 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
10 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 มีนาคม 2561 สภาอนุมัติ 2 ตุลาคม 2561 (รอบที่ 2) 1/05/18 - 16:28 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
11 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 มีนาคม 2561 สภาอนุมัติ 2 ตุลาคม 2561 10/04/18 - 14:36 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
12 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 30 ตุลาคม 2560 สภาอนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2560 (11/2560) 17/11/17 - 14:20 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
13 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 กันยายน 2560 สภาอนุมัติ 4 ตุลาคม 2560 (10/2560) 17/11/17 - 14:09 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
14 รายชื่อผู้สำเรการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 30 สิงหาคม 2560 สภาอนุมัติ 6 กันยายน 2560 4/10/17 - 08:36 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
15 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 19 ตุลาคม 2558 (สุรทิตย์) 4/10/17 - 08:35 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
16 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2560 สภาอนุมัติ 5 กรกฎาคม 2560 (เกริกฤทธิ์) 4/10/17 - 08:33 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
17 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2560 สภาอนุมัติ 5 กรกฎาคม 2560 27/07/17 - 10:58 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
18 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 30 พฤษภาคม 2560 สภาอนุมัติ 7 มิถุนายน 2560 16/07/17 - 14:51 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
19 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 5 พฤษภาคม 2560 7/06/17 - 09:01 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
20 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 23 มีนาคม 2560 และ 20 เมษายน 2560 7/06/17 - 09:00 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
21 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 23 มีนาคม 2560 7/06/17 - 08:57 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
22 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2/05/17 - 15:40 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร
23 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 23 มีนาคม 2553 (สมชาย รักอุบล) 2/05/17 - 14:46 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
24 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2560 สภาอนุมัติ 14 มีนาคม 2560 22/03/17 - 15:37 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
25 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 28 ตุลาคม 2559 3/02/17 - 15:49 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
26 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 28 ตุลาคม 2559 30/11/16 - 20:33 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
27 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา ป.โท (สำเร็จ กศ.28ต.ค.2559) 30/11/16 - 15:33 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
28 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา ป.โท (สำเร็จเมื่อ 28 กย 2559) 8/11/16 - 11:55 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
29 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา ป.โท (สำเร็จเมื่อ 20มิย. 31ส.ค.2559) 8/11/16 - 11:47 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
30 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 28 กันยายน 2559 8/11/16 - 11:06 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
31 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 31 สิงหาคม 2559 6/10/16 - 15:11 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
32 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 20 มิถุนายน 2559 4/08/16 - 14:24 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
33 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา (จบเมื่อ 18 พค59) ป.โท 27/06/16 - 09:35 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
34 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 18 พฤษภาคม 2559 17/06/16 - 08:31 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
35 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 20 เมษายน 2559 26/05/16 - 08:41 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
36 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 19 ตุลาคม 2558 (ชินกร แตกหนองโน) 15/05/16 - 11:03 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
37 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา สำเร็จ กศ.5 มค 59 ป.โท (ตามหนังสือ ที่ ศธ 0514.5/6436 ลว.20 เม.ย.59) 20/04/16 - 14:59 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
38 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 17 มีนาคม 2559 7/04/16 - 11:15 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
39 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา สำเร็จ กศ.23 ธ.ค.58 ป.โท (ตามหนังสือ ที่ ศธ 0514.5/2687 ลว.15ก.พ.59) 16/02/16 - 15:12 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
40 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 19 ตุลาคม 2558 และวันที่ 30 ตุลาคม 2558 15/12/15 - 09:46 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
41 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา สำเร็จ กศ.16 ก.ย. 58 ป.โท (ตามหนังสือ ที่ ศธ 0514.5/17066 ลว.21ตค58 ลำดับที่ 17-27 ให้ใช้ฉบับนี้แทน) 19/11/15 - 17:06 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
42 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา รอบ 19 และ 30 ต.ค.58 (2รอบ) ระดับ ป.โท (4+4คน) 19/11/15 - 16:51 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
43 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 16 ก.ย. 2558 ป.โท (27คน) หมายเหตุ หนังสือ ศธ 0514.5/17066 ลว.21ตค58 ยกเลิกลำดับที่ 17-27 21/10/15 - 18:06 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
44 รายชื่อผู้สำเร็จ กศ. ส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 29 ก.ค. 2558 ระดับ ป.โท (19 คน) 21/10/15 - 13:48 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
45 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 16 กันยายน 2558 20/10/15 - 14:43 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
46 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 26 สิงหาคม 2558 17/09/15 - 20:33 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
47 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 26 มิถุนายน 2558 10/08/15 - 09:52 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
48 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 20 พฤษภาคม 2558 3/07/15 - 15:16 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
49 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 22 เมษายน 2558 27/05/15 - 17:31 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
50 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 18 มีนาคม 2558 24/04/15 - 16:15 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
51 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2558 24/03/15 - 15:47 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
52 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 29 ตุลาคม 2557 รอบ 2 24/11/14 - 15:29 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
53 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา สำเร็จการศึกษา 29 ตุลาคม 2557 11/11/14 - 15:39 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง