ระบบจัดการข่าว
หัวข้อข่าว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาตรการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
The International Conference on Educational Research (ICER) 2020
ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNESA ประเทศอินโดนีเซีย
ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์
อาจารย์สาขาคณิตศาสตรศึกษาร่วมสอนและวิจัย ณ ประเทศฟิลิปินส์
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษษอังกฤษ ชั้นปีที่ 2-4

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกมาตรการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  (78)
The International Conference on Educational Research (ICER) 2020  (129)
ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNESA ประเทศอินโดนีเซีย  (565)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์   (390)
อาจารย์สาขาคณิตศาสตรศึกษาร่วมสอนและวิจัย ณ ประเทศฟิลิปินส์  (732)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษษอังกฤษ ชั้นปีที่ 2-4  (520)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2  (413)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2-4  (415)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 2-4  (411)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (315)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (221)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (250)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (187)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (218)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (212)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน  (306)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561  (3348)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  (7052)
เพิ่มเติม รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท โครงการ สควค . ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561   (3144)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560   (1466)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 2-4  (1448)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 2  (964)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (988)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (787)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (1153)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (1101)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (1165)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (581)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 1  (528)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (466)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (596)
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2561 (ผ่านระบบของ สควค)   (578)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 : ศุกร์ 5 ม.ค. 61  (448)
แจ้ง สถานที่สอบสัมภาษณ์ โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 : เสาร์ 4 พ.ย.60 เวลา 08.30 น.   (887)
แจ้ง ห้องสอบคัดเลือก เข้า ป.โท-ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เสาร์ 14 ต.ค. 2560) ทุกสาขา ห้อง 1415  (815)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 : วันที่ 31 ก.ค.2560  (812)
แจ้ง ห้องสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 วันที่ 7-8 ก.ค.2560  (1000)
แจ้ง การจัดสอบคัดเลือก ป.โท และ ป.เอก : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รอบ 2  (903)
แจ้งห้องสอบสัมภาษณ์ ป.โท โครงการ สควค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (17มิ.ย.2560)  (774)
สอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น 2560 สำหรับผู้สมัครแบบปกติทั่วไป (20 พค60) ให้รายงานตัว ณ ห้องงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.   (1148)
แจ้ง สถานที่สอบเข้า ป.โท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   (1488)
แจ้ง สถานที่สอบข้อเขียน โครงการ สควค และ เปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน ป.โท และ ป.เอก สาขาคณิตศาสตรศึกษา : ภาคต้น ปีการศึกษา 2560   (1017)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2560  (1787)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอจ่ายค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้าตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ด่วนที่สุด  (1082)
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก และ นักศึกษาโครงการ สควค ปีการศึกษา 2560  (1426)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอชำระหนี้สินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ด่วนที่สุด  (817)
ด่วน!!! ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560  (717)
ปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้อง 1507 คณะศึกษาศาสตร์  (740)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (995)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-2  (1069)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (662)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (563)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (551)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (569)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (463)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (550)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1-4  (522)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4  (464)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวเคมี ชั้นปีที่ 1-4  (427)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1-4  (434)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (514)
แจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 พ.ย. 2559   (682)
ประกาศสำหรับผู้ที่ยื่นขอหนังสือรับรองผลการเรียน  (660)
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 (เสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559)   (657)
ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี   (762)
รับสมัครทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา  (774)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ระดับ บัณฑิตศึกษา ประเภทข้อเขียน สำหรับผู้สมัครแบบทั่วไป รอบที่ 2 และ ผู้สมัครโครงการ สควค. ภาคต้น ปีกศ.2559  (743)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัมนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (916)
แจ้งการปิดระบบการทดสอบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (734)
แจ้งสถานที่สอบคัดเลือก ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ป.โท-ป.เอก ภาคต้น ปี กศ. 2559 รอบที่ 1 (30 เม.ย.-3 พ.ค.59)  (1446)
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล"  (948)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559  (1690)
ปฏทินการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 ฉบับ)  (1323)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   (4017)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 แจ้งสำเร็จการศึกษาออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 มกราคม 2559   (909)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (1242)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-4  (1000)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (895)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (741)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (892)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (866)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (787)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (665)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1-4  (667)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวชีววิทยา ชั้นปีที่ 1-4  (645)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยวเคมี ชั้นปีที่ 1-4  (530)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1-4  (496)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (675)
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนโท-เอก (2016 Franco-Thai Scholarship) ณ ฝรั่งเศส ไม่จำกัดสาขาวิชา   (785)
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศ มข.ฉ. 1623/2558  (759)
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ วพ./กศ. และการเข้าปกโดยโรงพิมพ์ มข. ตามประกาศ ฉ.96/2558 ลว.14กย.2558  (546)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (1102)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-2  (731)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (750)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (660)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (803)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (889)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (740)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (767)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (4 เอก) ชั้นปีที่ 1-4  (857)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา  (1830)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2558  (1046)
ขยายเวลา!! รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Exploring ASEAN Community ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558  (931)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายชื่อด่วนที่สุด  (1632)
เชิญสมัครเรียนแลกเปลี่ยนที่ Meiji University ระยะเวลา 1 เดือน (มิ.ย.58)  (1218)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอชำระหนี้สินที่สำนักวิทยบริการ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ด่วนที่สุด  (927)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอชำระหนี้สินที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ด่วนที่สุด  (946)
แจ้งตารางปฏิทินการปฏิบัติงานนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ที่เปลี่ยนแปลง)  (1109)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาชั้นปีที่ 1-4  (1282)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (4 เอก) ชั้นปีที่ 1-4  (1225)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (766)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (780)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (713)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (687)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (647)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-4  (666)
ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (697)
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับต่างประเทศ (UMAP) ประจำปี 2558  (751)
เชิญร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย  (664)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น  (955)
ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลี  (821)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาภาษาอังกฤษฯ ชั้นปีที่ 1-4  (1459)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ ชั้นปีที่ 1-4  (955)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4  (1001)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (984)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4  (1080)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (1110)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (978)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1-4  (902)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (4 เอก) ชั้นปีที่ 1-4  (1436)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาชั้นปีที่ 1-4  (1355)
แจ้งกำหนดการตามปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  (1168)
รายชื่อผู้เข้าอบรมเข้มทุนครูมืออาชีพ  (892)
ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำหรับนักศึกษาออกฝึกสอน ปี 2557)  (839)
นักศึกษา ป.โท ที่ออกฝึกสอน ขอให้มาทำเรื่องลงทะเบียนเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษ ด่วน  (903)
เชิญ นศ.ป.ตรี ส่งโครงการเข้าประกวด "Novel Research and Innovation Competition 2014" ที่มาเลเซีย  (715)
เชิญนักศึกษา ป.ตรี สมัครร่วมโครงการ Saga University Summer Program 2014   (847)
เรียนภาษาญี่ปุ่น 3 สัปดาห์ที่ Rissho University  (921)
ทุนเรียน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย  (879)
ทุนเรียนโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน  (973)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาโครงการ สควค. ที่จะออกฝึกสอน  (932)
ขอให้นักศึกษาที่ค้างค่าปรับและหนังสือห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์และสำนักวิทยบริการ ติดต่อขอเครียร์หนี้สินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ด่วน!!!   (760)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (สนอสภาฯ วันที่ 5/3/2557) UPDATE 25-2-57  (748)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (สนอสภาฯ วันที่ 5/3/2557) UPDATE 24-2-57   (851)
ประกาศ!! จากฝ่ายวิชาการ ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอเครียร์หนี้สินสิน ด่วน!!!  (784)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557  (1745)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ working holiday visa ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์   (947)
ทุนเรียนโท-เอก ที่ฝรั่งเศส "Franco - Thai Scholarship Program 2014"  (951)
ร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็น “International Youth” ใน 2014 IYF World Camp Thailand  (793)
เชิญ นศ.ร่วมเสวนา "การเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย"  (791)
 

รวมทั้งหมด 150 เรคคอร์ด 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>