หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
 
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาได้รับเหรียญทอง 8th World Cup Woodball Championship 2018
นางสาวอนัฐออน  เที่ยงอวน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 1 เหรียญทอง ค
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งกำหดการและสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทข้อเขียน ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563    โดย มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563     (ยกเว้น สาขาคณิตศาตรศึกษา สอบสัมภาษณ์ เสาร์ที่ 22 ก.พ. 2563)              - ผู้เข้าสอบรายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์ มข.(ยกเว้น  ป.โท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ให้รายงานตัวหน้าห้อง  1412)  และ             - เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามห้องสอบ  หมายเหตุ      ระดับปริญญาเอก  :   1)  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 136/2562 (ข้อ 5) ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา  (อายุไม่เกิน 2ปี)  "เทียบเท่าระดับ 2"  หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ทักษะการอ่านและเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป  2)  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจัดส่งเอกสาร ตามระเบียบการรับสมัคร ที่สาขากำหนด  3)  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดูตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 4/2563)  มีกำหนดประกาศในวันที่ 5 ก.พ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการธิการคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์
กำหนดการการฝึกซ้อมบัณฑิต และ พิธีกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
เรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเสนอชื่อ”ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ประจำคณะศึกษาศาสตร์”
   ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรสายสนับสนุนก็ขอรับทุนเข้าร่วม การนำเสนอผลงานได้นะ !   (111)
ทีมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พบผู้บริหารคณะฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  (151)
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดี 56ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (142)
ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศึกษาศาสตร์ มศว.  (701)
ค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20  (121)
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับน้องนักเรียนทั่วประเทศสู่ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 16   (779)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ นำทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่การชิงชัยระดับประเทศ  (349)
นักเรียน สาธิตฝ่ายนานาชาติ ณ อาคาร Net Zero Energy Building  (131)
ศึกษาศาสตร์ร่วมขบวนกิจกรรม “สีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค”  (182)
ศึกษาศาสตร์คนแน่น ร่วมตลาดนัดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (186)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNESA ประเทศอินโดนีเซีย  (397)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์   (240)
อาจารย์สาขาคณิตศาสตรศึกษาร่วมสอนและวิจัย ณ ประเทศฟิลิปินส์  (576)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษษอังกฤษ ชั้นปีที่ 2-4  (353)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2  (303)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2-4  (289)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 2-4  (287)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (201)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (149)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (170)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (2069)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (1838)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (1713)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (1645)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (2282)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (2473)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (1869)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (2618)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (2431)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (3172)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน