หน้าเว็บสำหรับ :   บุคลากร   นักศึกษา   Foreign Student   ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป
  หน่วยงานในคณะ
 
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาได้รับเหรียญทอง 8th World Cup Woodball Championship 2018
นางสาวอนัฐออน  เที่ยงอวน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 1 เหรียญทอง ค
  ปฏิทินกิจกรรม
   ข่าวคณะศึกษาศาสตร์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการธิการคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 13 ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)และได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์
กำหนดการการฝึกซ้อมบัณฑิต และ พิธีกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562
เรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเสนอชื่อ”ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น “ประจำคณะศึกษาศาสตร์”
“โค้ชเบิ้ม” อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สร้างชื่อข้ามประเทศ คุมทีมเทนนิสกัมพูชาสู้ศึกซีเกมส์
   ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรสายสนับสนุนก็ขอรับทุนเข้าร่วม การนำเสนอผลงานได้นะ !   (23)
ทีมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พบผู้บริหารคณะฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  (39)
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดี 56ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (58)
ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศึกษาศาสตร์ มศว.  (477)
ค่ายตุลาวิชาการ ครั้งที่ 20  (57)
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับน้องนักเรียนทั่วประเทศสู่ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 16   (330)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ นำทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่การชิงชัยระดับประเทศ  (265)
นักเรียน สาธิตฝ่ายนานาชาติ ณ อาคาร Net Zero Energy Building  (106)
ศึกษาศาสตร์ร่วมขบวนกิจกรรม “สีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค”  (127)
ศึกษาศาสตร์คนแน่น ร่วมตลาดนัดหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (122)
   ข่าวบริการนักศึกษา
ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNESA ประเทศอินโดนีเซีย  (320)
ศึกษาศาสตร์ร่วมพูดคุยความร่วมมือ MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์   (152)
อาจารย์สาขาคณิตศาสตรศึกษาร่วมสอนและวิจัย ณ ประเทศฟิลิปินส์  (493)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษษอังกฤษ ชั้นปีที่ 2-4  (297)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2  (265)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 2-4  (250)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 2-4  (243)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (177)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (126)
ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2-4  (148)
   ข่าวบริการผู้เกษียณอายุราชการ
ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไห้วพระ ณ วัดทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น  (2031)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  (1806)
ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (1680)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (1627)
ตัวแทนชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเยี่ยม ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์  (2237)
ทำอะไร....หลังเกษียณ  (2416)
ภาพบรรยากาศการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 1 ของชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (1825)
   ข่าวอบรม/สัมมนา/สมัครงาน
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (2594)
ประกาศสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (2410)
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน (ค่ายอาเซียน)  (3126)
  วีดิทัศน์เผยแพร่
 
ข่าวฝากจาก เครือข่ายและข่าวด้านพลังงาน