ข่าวล่าสุด
Link สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (แบบทั่วไปรอบ 2) ตามที่ได้ประกาสรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการ
  หน่วยงานในคณะ
  หน้าเว็บสำหรับ..
  รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาได้รับเหรียญทอง 8th World Cup Woodball Championship 2018
นางสาวอนัฐออน  เที่ยงอวน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษาและพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 1 เหรียญทอง ค
  ปฏิทินกิจกรรม
   หน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา