หัวข้อ
 

ฝ่าย IT จะปรับปรุงเป็น Version ใหม่ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่เป็นประโยชน์
กรุณาส่งข้อเสนอแนะที่ Web board ของระบบ e-office หรือ e-mail แจ้งที่
สันติ วิจักขณาลัญฉ์ : san@kku.ac.th หรือ
สมพงษ์ พันธุรัตน์ : sompong@ednet.kku.ac.th

เพื่อให้การเข้าระบบ e-office ได้สะดวก ท่านสามารถ
set up: Internet Explorer โดย แก้ไขที่
Menu – Tools-Internet Options-Address
เป็น http://ednet.kku.ac.th/e-office
หรือหากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณา แจ้งที่ 144