รายการ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ลงประกาศ
1 ตารางกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   29/07/14 - 09:55  นายทองสุข ศีรี
2 เยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วย   27/06/14 - 08:29  นายทองสุข ศีรี
3 ศึกษาศาสตร์สู่อาเซี่ยน...ฟรี   19/07/13 - 09:37  นายทองสุข ศีรี
4 ผลการประกวดละครINTER   11/01/13 - 09:30  นายทองสุข ศีรี
5 ตารางกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555   17/05/12 - 15:29  นายทองสุข ศีรี
6 ตารางกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาคุณลักษระที่พึงประสงค์ฯภาคปลาย ปี2554   21/10/11 - 13:09  นายทองสุข ศีรี
7 เลื่อนกิจกรรมเสริมความเป็กครู   20/07/11 - 10:13  นายทองสุข ศีรี
8 ตารางกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ภาคตต้น ปีการศึกษา 2554   30/05/11 - 09:19  นายทองสุข ศีรี
9 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านอบรมค่ายธรรมะ ปี49-52   8/10/10 - 15:50  นายทองสุข ศีรี
10 ปฐมนิเทศค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2553   5/10/10 - 09:58  นายทองสุข ศีรี
11 ข่าวดี ข่าวด่วน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะฯ ในปีที่ผ่านมา   14/09/10 - 11:04  นายทองสุข ศีรี
12 ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส493XXXX ที่ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาฯ   24/02/10 - 09:14  นายทองสุข ศีรี
13 รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์.....   16/11/09 - 16:18  นายทองสุข ศีรี

รวมทั้งหมด 13 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1