ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการธิการคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

 
 

 

วันครู ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  เป็นต้นไป
กิจกรรมประกอบด้วย
• พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานอจดรถด้านทิศเหนือ
• พิธีรำลึกบูรพาจารย์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล
    - พิธีเปิด รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - มอบรางวัลและชื่นชมยินดีแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - มอบทุนการศึกษา
    - อ่านสารวันครูและยืนสงบนิ่งรำลึกพระคุณบูรพาจารย์
• กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิชาชีพครู เวลา 13.00 น. ณ อาคารพลศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง)
• กิจกรรม คุรุสโมสร ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การศึกษาเปลี่ยนโลก (EDUCATION DISRUPTION) โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการธิการคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง i-Class ชั้น 4

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/01/20 - 09:36  เปิดอ่าน 211 ครั้ง
 
 
 
 
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563