อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ สร้างชื่อให้คณะศึกษาศาสตร์ อีกครั้ง
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา (กีฬาเทนนิส) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทรัลหาดใหญ่ (ภาคทฤษฎี) สนามเทนนิสภายในศูนย์กีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา อ.ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ จากสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร อบรมผู้ฝึกสอนเทนนิส

 
 

 

อ.ดร.ธนากร กล่าวว่า “มีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ที่มีมาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ฝึกสอนซึ่งเข้ารับการอบรมในโครงการนี้” ชาวคณะศึกษาศาสตร์ขอชื่นชมในการสร้างชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นวิทยากรด้านเทนนิสที่มีความชำนาญเป็นพิเศษของ อ.ดร.ธนากร ในครั้งนี้

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 2/10/19 - 10:32  เปิดอ่าน 492 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63