ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
 

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัยโดยในช่วงเช้า ณ ห้อง Room 7 ชั้น 1 อบรม “การจัดเตรียมคำขอและการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการแนะนำขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการร่วมถึงในคำปรึกษาต่างๆ ในการยื่นขอสิทธิบัตรให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

 
 

 

จากนั้นในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสรา้งสรรค์ แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อขึ้นทะเบียนนักวิจัย ร่วมถึงหลักเกณฑ์และเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบที่กำหนดเพื่อให้ตอบโจทย์ในการขอทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/08/19 - 16:40  เปิดอ่าน 177 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์