ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
 

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสัการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากส่วนราชการ คณะหน่วยงาน ตลอดจนองค์กร สถาบันต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  เมื่อทรงพระชันษา21 พรรษา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พระองค์ทรงใช้เวลาในขณะที่ครองสมณเพศ เพื่อการศึกษาวิชาการต่าง ๆ เช่น ภาษาบาลี ภาษากรีก-ลาติน และภาษาอังกฤษ ทรงสน พระราชหฤทัยในวิชาภูมิศาสตร์   ตลอดจนวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่สำคัญยิ่ง คือวิชาดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ชั้นสูง วิชาโลหะวิทยาและอุตุนิยมวิทยา พระองค์ทรงประยุกต์ความรู้ในทางคณิตศาสตร์  สามารถทำนายปรากฏการณ์ การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำเป็นเวลาล่วงหน้าถึง   2 ปี ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.2409 พระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์ว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ในปีมะโรง พ.ศ.2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง และจะเห็นได้ชัดเจนที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี และได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงตามที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการ พระบรมเดชานุภาพที่แสดงในครั้งนั้น   เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งต่อพสกนิกรชาวสยามและเป็นที่ยกย่องในพระปรีชาญาณทั่วไปในสากลประเทศ  เป็นการเชิดชูศักดิ์ศรี แห่งความเป็นอริยะของชาวไทย ส่งผลให้ประเทศชาติคงความเป็นเอกราช ตราบจนทุกวันนี้

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 19/08/19 - 15:17  เปิดอ่าน 291 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์