อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562 “อาจาริยวันทาบูชาครู” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมในพิธี โดยกิจกรรมเริ่มโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำสรรเสริญบูชาครู การแสดงรำอวยพร ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขานำพานไหว้ครูขึ้นมอบแก่คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ และประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี โดยมีผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาได้แก่ 

  1. ทุน กองทุน รศ.ระจิ ตรี พุทธรัตน์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
  2. ทุน เกียรติ และ ทุนสำรวย แจ้งสกุล จำนวน 2 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

  3. ทุน ศิษย์เก่าศิลปศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  4. ทุน สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มอบจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

  5. ทุน สนับสนุนจากการทำกิจกรรมหนังสิ้น 10,000 บาท

นอกจากพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแล้ว ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดในแต่ละชั้นปี ร่วมถึงนักศึกษาที่ทำคุณประโยนช์และสร้างชื่อเสียงแก่คณะศึกษาศาสตร์ และยังมีการจัดประกวดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์และประเภทอนุรักษ์วัฒนธรรม และประกวด กลอนสดุดีพระคุณครู และในช่วงท้ายของพิธีประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรนักศึกษา เป็นอันเสร็จพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 16/08/19 - 15:55  เปิดอ่าน 560 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์