ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประชุมจัดตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมในครั้งแรกในการจัดตั้ง “สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อให้การบริหารงานและประสานงานกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ให้เข้าถึงทุกระดับ

 
 

 

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 15/08/19 - 10:07  เปิดอ่าน 270 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63