ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประชุมจัดตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมในครั้งแรกในการจัดตั้ง “สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อให้การบริหารงานและประสานงานกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ให้เข้าถึงทุกระดับ

 
 

 

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 15/08/19 - 10:07  เปิดอ่าน 64 ครั้ง
 
 
 
 
อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ สร้างชื่อให้คณะศึกษาศาสตร์ อีกครั้ง
51ปี ศึกษาศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER2019 สร้างโมเมนตัมใหม่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่และยุคไทยอนาคต
ศึกษาศาสตร์จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”