ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
 

 

“โครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)”  เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ที่ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการอีกทั้งยังแนะแนวทางและให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย และบทความความทางวิชาการ ให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 
 

 

โดยเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

    โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย “เกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ” โดย นายชัชวาล  หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการบรรยายถึงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการร่วมถึงตอบข้อสักถามต่างๆ จากนั้นเป็นการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดไม่รับสู่ความสำเร็จ” วิทยากรโดย 1. อาจารย์ไชยเดช  แก้วสง่า 2. อาจารย์พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี 3. อาจารย์วันชัย จันทการกุล

และผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ร่วมถึงสร้างแรงบรรดาลใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ กิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การกำหนดข้อตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 13/08/19 - 13:53  เปิดอ่าน 115 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562