ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
 

 

“โครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)”  เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ที่ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการอีกทั้งยังแนะแนวทางและให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย และบทความความทางวิชาการ ให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 
 

 

โดยเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

    โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย “เกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ” โดย นายชัชวาล  หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการบรรยายถึงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการร่วมถึงตอบข้อสักถามต่างๆ จากนั้นเป็นการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดไม่รับสู่ความสำเร็จ” วิทยากรโดย 1. อาจารย์ไชยเดช  แก้วสง่า 2. อาจารย์พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี 3. อาจารย์วันชัย จันทการกุล

และผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ร่วมถึงสร้างแรงบรรดาลใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ กิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การกำหนดข้อตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 13/08/19 - 13:53  เปิดอ่าน 613 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์