ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562
 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2562”พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษา โดยมี อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงาน

 
 

 

กิจกรรม “ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2562”มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กพิเศษในกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน และเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะและรักการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมสร้างสมาธิด้วยบทเพลง กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมม่านสายรุ้ง เพ้นท์หมวก เพ้นท์เสื้อ เป็นต้น

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 9/08/19 - 16:05  เปิดอ่าน 68 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562