คณาจารย์บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 63
 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 5 ฝ่าย (อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ และนานาชาติ) กว่า 400 คน ร่วมผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนฯ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่การเป็นต้นแบบของประเทศที่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่โลกยุคใหม่

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/07/19 - 17:18  เปิดอ่าน 114 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4