คณาจารย์บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 63
 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 5 ฝ่าย (อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ และนานาชาติ) กว่า 400 คน ร่วมผนึกกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนยุทธศาสตร์ 2563-2566 และ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนฯ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเปลี่ยนแปลงโรงเรียนไปสู่การเป็นต้นแบบของประเทศที่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่โลกยุคใหม่

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/07/19 - 17:18  เปิดอ่าน 284 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์