ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 

 

นายทองสุข  ศีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยนางอรุณศรี  กางเพ็ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ  

นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายทรงเวทย์  เบ้าชัย หัวหน้างานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรวมใจ มข. ปลูกป่าลดโลกร้อน 

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 23 กรกรฎาคม 2562 ณ บริเวณป่าด้านข้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตรงข้ามหอพักคณะพยาบาลศาสตร์  โครงการนี้นอกจากเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา แล้ว 

ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 

 

-

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

นายทองสุข ศีรี

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายทองสุข ศีรี
วันที่ : 23/07/19 - 14:08  เปิดอ่าน 114 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4