ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 

 

นายทองสุข  ศีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยนางอรุณศรี  กางเพ็ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ  

นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายทรงเวทย์  เบ้าชัย หัวหน้างานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

เป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรวมใจ มข. ปลูกป่าลดโลกร้อน 

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 23 กรกรฎาคม 2562 ณ บริเวณป่าด้านข้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตรงข้ามหอพักคณะพยาบาลศาสตร์  โครงการนี้นอกจากเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา แล้ว 

ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 

 

-

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

นายทองสุข ศีรี

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายทองสุข ศีรี
วันที่ : 23/07/19 - 14:08  เปิดอ่าน 244 ครั้ง
 
 
 
 
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563