ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
 

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติกุล โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมด้วยแนะนำคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอภิปรายเรื่อง "วิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” มีผู้ร่วมอภิปราย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อมาศิษย์เก่า นายสถาพ ไชยศรี ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสาวดาราพร อัศวจิตต์ภักดี ครูชำนาญการ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ จากนั้นนักศึกษาใหม่แยกพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/07/19 - 16:14  เปิดอ่าน 249 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์