ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
 

 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติกุล โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมด้วยแนะนำคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอภิปรายเรื่อง "วิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” มีผู้ร่วมอภิปราย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อมาศิษย์เก่า นายสถาพ ไชยศรี ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสาวดาราพร อัศวจิตต์ภักดี ครูชำนาญการ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและแนะนำแนวทางการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ จากนั้นนักศึกษาใหม่แยกพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/07/19 - 16:14  เปิดอ่าน 81 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562