กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
 

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงร้องประสานเสียงจากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงสร้างสรรค์” โดย ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และจากนั้นผู้ปกครองแยกพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา กิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นโอกาสที่ทางคณะฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา ได้ชี้แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับและยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและซักถามข้อสงสัยต่างๆ

 
 

 


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/07/19 - 15:13  เปิดอ่าน 194 ครั้ง
 
 
 
 
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563