กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
 

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงร้องประสานเสียงจากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงสร้างสรรค์” โดย ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และจากนั้นผู้ปกครองแยกพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา กิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นโอกาสที่ทางคณะฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา ได้ชี้แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับและยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและซักถามข้อสงสัยต่างๆ

 
 

 


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 22/07/19 - 15:13  เปิดอ่าน 63 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4