นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 

 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทระดับอุดมศึกษาและปวส. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 
 

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส.

โดยจัดแข่งขันรอบคัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี “การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น” เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และมัธยมศึกษา (ม.1 -ม.6) โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทุกภาคและรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

          ทั้งนี้ ได้มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ได้แก่ นายกีรติ ล่ำลือ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3, นางสาวจุฑามาศ ภูวันนา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3, นายพิชินาถ ดิลกลาภ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ นางสาวทิชากร คำปาน สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น และได้รับรางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะแข่งขันในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ห้องศาลาสวนมะลิ ชั้น 2 อาคารสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตต์ 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/07/19 - 16:01  เปิดอ่าน 692 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์