นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 

 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทระดับอุดมศึกษาและปวส. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 
 

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย” เปิดรับสมัคร 5 ระดับชั้น คือ ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลายและ ปวช. และอุดมศึกษาและ ปวส.

โดยจัดแข่งขันรอบคัดเลือกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี “การประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน” และ “การแข่งขันอ่านฟังเสียงสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น” เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และมัธยมศึกษา (ม.1 -ม.6) โดยจะจัดแข่งขันรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจากทุกภาคและรอบชิงชนะเลิศที่ธนาคารธนชาต สำนักสวนมะลิ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

          ทั้งนี้ ได้มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ได้แก่ นายกีรติ ล่ำลือ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3, นางสาวจุฑามาศ ภูวันนา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3, นายพิชินาถ ดิลกลาภ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ นางสาวทิชากร คำปาน สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น และได้รับรางวัลชนะเลิศ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะแข่งขันในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ห้องศาลาสวนมะลิ ชั้น 2 อาคารสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตต์ 4 แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/07/19 - 16:01  เปิดอ่าน 412 ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
นศ.ศึกษาศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลโลก
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562