ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมแก่สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ถ่ายทอดภาพร่วมการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก Academy transformation, Ecology transformation, and Spiritaul transformation รวมทั้งนโยบาย EdNext 3 Smart คือ Smart Education, Smart faculty, and Smart school ร่วมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ที่มุ่งเน้นการผลิตครูมืออาชีพ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู พร้อมกับทักษะในโลกดิจิทัลที่จะออกไปขับเคลื่อนและสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 10/07/19 - 13:54  เปิดอ่าน 190 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์