ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมแก่สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ถ่ายทอดภาพร่วมการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก Academy transformation, Ecology transformation, and Spiritaul transformation รวมทั้งนโยบาย EdNext 3 Smart คือ Smart Education, Smart faculty, and Smart school ร่วมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ที่มุ่งเน้นการผลิตครูมืออาชีพ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู พร้อมกับทักษะในโลกดิจิทัลที่จะออกไปขับเคลื่อนและสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 10/07/19 - 13:54  เปิดอ่าน 90 ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
นศ.ศึกษาศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลโลก
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562