ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ
 

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาสาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 
 

 

ในการนี้ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ และรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้นำเสนอนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติโดยมุ่งเน้นเพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบ IB รวมไปถึงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการดำเนินชีวิตในยุคสังคม disruptive และบริบทสิ่งแวดล้อม แบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดพื้นให้ผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อน้องๆ นักเรียนต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 4/07/19 - 15:45  เปิดอ่าน 212 ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
นศ.ศึกษาศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลโลก
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562