ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ
 

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาสาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

 
 

 

ในการนี้ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ และรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้นำเสนอนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา รวมถึงแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติโดยมุ่งเน้นเพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การยกระดับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบ IB รวมไปถึงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการดำเนินชีวิตในยุคสังคม disruptive และบริบทสิ่งแวดล้อม แบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ และในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดพื้นให้ผู้ปกครองได้ซักถามปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อน้องๆ นักเรียนต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 4/07/19 - 15:45  เปิดอ่าน 338 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์