ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
 

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ คือ อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และนายเจษฎากร ภูกาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการเข้าทำงานใหม่ พร้อมให้กำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อการพัฒนางานและคณะ ให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น ต่อไป

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 10/06/19 - 16:41  เปิดอ่าน 623 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น