ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
 

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ คือ อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และนายเจษฎากร ภูกาบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการเข้าทำงานใหม่ พร้อมให้กำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อการพัฒนางานและคณะ ให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น ต่อไป

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 10/06/19 - 16:41  เปิดอ่าน 160 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566