ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน” ซึ่งในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักหอสมุด กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 
 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน  รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงาน โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อให้บุคลากร และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/05/19 - 14:29  เปิดอ่าน 63 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566