ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

 

มื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดและร่วมชมของนักศึกษาคณะสถาปัตย์กรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมชมแฟชั่นโชว์และนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงศ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 
 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ OPEN  HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (TONETHO EXIBITION) เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของนักศึกษาสาขาวิชาการการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่  6-12 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางการออกแบบของนักศึกษาทุกชั้นปี  ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแสดงถึงความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TONETHO EXIBITION) เป็นผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้าน  เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค งานกราฟิก และผลงานด้านสถาปัตยกรรม และมีกิจกรรม หมอบ้าน รับปรึกษาปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับบ้าน การเดินแฟชั่นโชว์ และการแสดงดนตรี โดยตลอด 6 วัน ของการจัดแสดงในพื้นที่เปิดของห้างสรรพสินค้าทำให้มีประชาชนผ่านเข้ามาดูผลงานเนืองแน่น  เพราะผลงานที่นำแสดงมีความหลากหลายล้วนมีความแปลกใหม่ และมีการจัดวางนำเสนอโดยนักศึกษาได้อย่างน่าสนใจ

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/05/19 - 11:28  เปิดอ่าน 79 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ