สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
 

วันที่ 10 เมษายน 2562
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมจัดรดน้ำผู้อาวุโส ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ เสริมสิริมงคลชีวิตโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562

 
 

วันที่ 10 เมษายน 2562
 

วันที่ 10 เมษายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้นำขบวนแห่เข้าร่วมในงาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส”  สงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมร่วมกิจกรรม การประกวดขบวนแห่พระประจำคณะ หน่วยงาน การประกวดนางสังขาร การประกวดตบประทาย  การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ ๙  รูป

   

    วันที่ 11 เมษายน 2562 “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562” ณ ลานจอดรถด้านทิศเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญวันสงกรานต์ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  และร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะและทรงน้ำ พระพุทธโรจนปัญญา” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นประธานในพิธีนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำและขอพรผู้อาวุโส และผู้เกษียณอายุราชการที่มาร่วมงาน สัมผัสได้ถึงบรรยายกาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งเป็นพื้นที่คณาจารย์รุ่นเก่าที่เกษียณอายุราชการได้พบปะพูดคุยและอวดพรแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากนั้นได้มีกิจกรรมประกวดตบประทายและกิจกรรมรื่นเริงวันสงกรานต์

   

วันที่ 10 เมษายน 2562
   

วันที่ 10 เมษายน 2562
   

วันที่ 10 เมษายน 2562
   

วันที่ 10 เมษายน 2562
   

วันที่ 10 เมษายน 2562
   

วันที่ 10 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   

วันที่ 11 เมษายน 2562
   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 11/04/19 - 18:31  เปิดอ่าน 195 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ