ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ซึ่งจัดฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 
 

 

โดย รองศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้รับมอบหมายให้มีการจัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน เป็นการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กว่าจะเป็นนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน โดย ศาสตราจารย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์ โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่า 60 คน

นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการมอบรางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  รวมนักวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกว่า 182 รางวัล โดยมีนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 15 รางวัลแล้ว และในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งหมดรวม 20 รางวัล เป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน 8 รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญทอง 6 รางวัล และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชรอีก 6 รางวัล กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความยินดีให้กับความทุ่มเทและเสียสละของคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้นักวิจัยได้ผลิตผลงานที่ดีสู่สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 11/04/19 - 18:30  เปิดอ่าน 245 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น