พิธีจบการศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุบาล “วันผลิช่อที่สาธิต” ประจำปี 2561
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “วันผลิช่อที่สาธิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมมอบใบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล

 
 

 

กิจกรรม “วันผลิช่อที่สาธิต”  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนระดับอนุบาลชั้รปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสจบการศึกษา และได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านการแสดงบนเวที เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ สามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีพัฒนารวมในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล ผ่านการแสดง การเล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยในปีนี้มีนักเรียนจบการศึกษาทั้งสิ้น 275 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “การที่เราได้จัดกิจกรรมผลิช่อที่สาธิตฯ นั้นหมายถึงเราประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะต้นกล้าเล็กๆ ให้เจริญงอกงาม พร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ซึ่งการบ่มเพาะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากครอบครัวและโรงเรียน จึงทำให้ต้นกล้าหรือเด็กๆ ของเรามีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป และขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในวันนี้”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 15/03/19 - 16:25  เปิดอ่าน 113 ครั้ง
 
 
 
 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
นศ.ศึกษาศาสตร์ผ่านเข้ารอบชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ